Authenticated Diagnostic Packages -   To use the "Authenticated Diagnostic Packages... [read more...]

              


 Nedaří se mi přihlásit

Problémy s přihlášením nahlaste na adresu Admin_TI@fcagroup.com a přilože screenshot s vypsanou chybou.

Zapomněl jsem uživatelské jméno

Při zapomenutí uživatelského jména pošlete email na adresu Admin_TI@fcagroup.com. Uveďte v něm email, jméno a příjmení zadané při registraci. Pokud budou tyto údaje uložené v našich systémech, bude vám zaslán email s uživatelským jménem k nim přiřazeným.
Pokud si nevzpomenete ani na příslušné heslo, pomocí uživatelského jména, které obdržíte emailem, ho budete moci resetovat funkcionalitou „Zapomněli jste heslo?“ zodpovězením bezpečnostních otázek zadané při registraci.
Systém rozlišuje velká a malá písmena a uvažuje i mezery mezi slovy.

Zablokovaný uživatel – Heslo nelze obnovit

Po zablokování přístupu (po pěti pokusech o přihlášení chybnými údaji) a nezodpovězení bezpečnostních otázek lze využít telefonickou službu:

 • která funguje v italštině a angličtině
 • od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin SEČ svátků nebo odstávky za účelem údržby.
 • Číslo služby: +39 800910920

Pokud nelze využít telefonickou službu, je nutno zaslat email na adresu Admin_TI@fcagroup.com a nahlásit zablokování uživarele a nemožnost resetovat heslo.

Nepřišel mi potvrzovací email registrace

Jak stanoví Nařízení R715/2007, R692/2008 v platném znění je portál vyhrazený pracovníkům v automobilovém odvětví.
Před zaregistrováním na portálu se kontroluje, zda jsou údaje zadané při registraci konzistentní. Může se tedy stát, že potvrzovací email nebude odeslán okamžitě.
Pokud nedostanete potvrzovací email do jednoho týdne od registrace, nahlaste to na emailem na adresu Admin_TI@fcagroup.com a uveďte email zadaný při registraci.
Budete kontaktováni ohledně dané situace.


 Jeg kan ikke logge ind

Hvis du har problemer med at logge ind, skal du rapportere problemet til adressen Admin_TI@fcagroup.com, og vedlægge et screenshot af fejlen.

Jeg kan ikke huske mit brugernavn

Hvis du har glemt dit brugernavn, så send en e-mail til Admin_TI@fcagroup.com, og angiv mail, navn og efternavn, som blev brugt ved registrering: hvis oplysningerne findes i vores system, sender vi en mail med det tilknyttede brugernavn.
Hvis du heller ikke kan huske det tilhørende password, kan du nulstille dit password ved at bruge det modtagede brugernavn og funktionen "Har du glemt dit password?" og svare på sikkerhedsspørgsmålene, som blev angivet i registreringsfasen.
Systemet adskiller store og små bogstaver og mellemrum.

Blokeret - Password kan ikke findes

Hvis brugen er blokeret (5 forkerte forsøg på login) og du ikke kan huske svaret på sikkerhedsspørgsmålene, findes en telefonservice til nulstilling af password:

 • Kun på italiensk og engelsk.
 • Fra mandag til fredag, fra kl. 8:00 CET til kl. 18:00 CET, undtagen efter lukning, på helligdage eller under vedligeholdelse.
 • Ring på +39 800910920

Hvis du ikke kan komme igennem på telefon, kan du sende en mail til adressen Admin_TI@fcagroup.com og informere om blokeringen og manglende password.

Jeg har ikke modtaget en e-mail om bekræftelse af registrering

Som foreskrevet af bestemmelserne R715/2007, R692/2008 og senere ændringer, er portalen forbeholdt de bilindustriens operatører.
De data, der blev oplyst under registreringsfasen, kontrolleres for at etablere deres sammenhæng, før registreringen tillades på portalen: Det er derfor muligt, at e-mailen om bekræftelse af registrering ikke sendes med det samme.
Hvis du ikke modtager nogen e-mail inden for en uge efter registreringen, så rapporter situationen til adressen Admin_TI@fcagroup.com, og angiv den e-mail, der blev anvendt i registreringsfasen.
Du vil blive kontaktet for yderligere opdateringer.


 Ich kann mich nicht einloggen

Wenn Probleme beim Anmelden auftreten, melden Sie das Problem bitte an Admin_TI@fcagroup.com und fügen Sie einen Screenshot des Fehlers bei.

Username vergessen

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihren Benutzernamen erinnern können, senden Sie eine E-Mail an Admin_TI@fcagroup.com mit der Angabe der E-Mail-Adresse, des Vor- und Nachnamens, die bei der Registrierung verwendet wurden: Falls in unseren Systemen vorhanden, wird eine E-Mail mit dem zugeschriebenen Benutzernamen gesendet.

Wenn Sie sich nicht einmal mehr an das zugeschriebene Passwort erinnern können, kann mit dem Benutzernamen und der Funktion "Password vergessen?", sowie mit den Antworten auf die Sicherheitsfragen, die bei der Registrierung eingegeben wurden, das Passwort zurückgesetzt werden.

Das System unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und berücksichtigt auch getippte Leerzeichen.

Gesperrter Benutzer – Passwort nicht wiederherstellbar

Wenn der Benutzer gesperrt ist (5 falsche Anmeldeversuche) und Sie sich nicht an die Antworten auf die Sicherheitsfragen erinnern, steht Ihnen ein Telefondienst zur Verfügung, um das Passwort zurückzusetzen:

 • Nur auf Italienisch und Englisch.
 • Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr MEZ, vorbehaltlich Schließung, Feiertagen oder Wartung.
 • Die Rufnummer lautet +39 800910920

Wenn Sie den Telefondienst nicht nutzen können, senden Sie eine E-Mail an Admin_TI@fcagroup.com mit Angabe der Sperrung des Benutzers und der Unmöglichkeit, das Passwort wiederherzustellen.

Ich habe keine Bestätigungsmail der Registrierung erhalten

Wie aus den Reglements R715/2007, R692/2008 und den nachfolgenden Änderungen hervorgeht, ist das Portal dem im Bereich Automotive arbeiten Fachpersonal vorbehalten.
Die bei der Registrierung gelieferten Daten werden auf Richtigkeit geprüft, bevor die Registrierung im Portal freigegeben wird: Aus diesem Grunde könnte die Versendung der E-Mail zur Bestätigung einige Tage in Anspruch nehmen.
Sollten Sie innerhalb von einer Woche nach der Registrierung keine E-Mail zur Bestätigung der Registrierung erhalten, bitten wir Sie, eine E-Mail an folgende Adresse Admin_TI@fcagroup.com, zu senden, und die für die Registrierung benutzte E-Mail-Adresse anzugeben.
Sie werden danach entsprechend informiert.


 Δεν μπορώ να συνδεθώ

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση (login), αναφέρετε το πρόβλημα στη διεύθυνση Admin_TI@fcagroup.com, επισυνάπτοντας ένα στιγμιότυπο (screenshot) του σφάλματος που εμφανίζεται.

Δεν θυμάμαι το όνομα χρήστη μου (username)

Αν δεν θυμάστε το όνομα χρήστη σας (user name), στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση Admin_TI@fcagroup.com

αναφέροντας στο mail, το όνομα και το επώνυμο που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή: αν υπάρχουν στα συστήματά μας, θα σταλεί ένα mail που θα περιέχει το σχετικό όνομα χρήστη (user name).

Στην περίπτωση που δεν θυμάστε ούτε τον συνδεδεμένο κωδικό πρόσβασης (password), χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) που λάβατε και τη λειτουργία “Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης (password)”, θα είναι δυνατόν να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης (password) χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις στα ερωτήματα ασφαλείας που καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή.

Το σύστημα διακρίνει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών και επίσης λαμβάνει υπόψη τα κενά.

Αποκλεισμένος χρήστης - Ο κωδικός δεν είναι ανακτήσιμος

Εάν ο χρήστης είναι αποκλεισμένος (5 εσφαλμένες προσπάθειες σύνδεσης) και δεν θυμάται τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας, για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, είναι ενεργοποιημένη μια τηλεφωνική υπηρεσία:

 • Μόνο στα Ιταλικά και στα Αγγλικά.
 • Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. CET έως 6:00 μ.μ. CET, εκτός από τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες ή τη συντήρηση.
 • Ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης είναι +39 800910920

Εάν είναι δυνατή η χρήση της τηλεφωνικής υπηρεσίας, στείλτε ένα mail στη διεύθυνση Admin_TI@fcagroup.com προσδιορίζοντας τον αποκλεισμό του χρήστη και την αδυναμία ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης.

Δεν έλαβα το mail επιβεβαίωσης της εγγραφής

Όπως απαιτείται από τους κανονισμούς R715/2007, R692/2008 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, η διαδικτυακή πύλη αφορά αποκλειστικά τα συνεργεία αυτοκινήτων.
Τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη διαδικασία της εγγραφής ελέγχονται προς επαλήθευση της εγκυρότητάς τους, πριν επιτραπεί η εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη: συνεπώς είναι πιθανό το mail επιβεβαίωσης της εγγραφής να μην σταλεί αμέσως.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε κανένα mail εντός μιας εβδομάδας από την εγγραφή, αναφέρετε την περίπτωση στη διεύθυνση Admin_TI@fcagroup.com, αναφέροντας στο mail, το όνομα και το επώνυμο που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω ενημέρωση.


I am unable to log in

If you are having trouble logging in, report the problem to Admin_TI@fcagroup.com, attaching a screenshot of the error encountered.

I have forgotten my username

If you do not remember your username, send an email to Admin_TI@fcagroup.com, indicating the mail, name and surname used during registration: if present in our systems, will be sent an email containing the associated username.
If you have also forgotten the corresponding password, use the received username with the “Have you forgotten the password?” function to reset the password. You can reset the password using the answers to the security questions entered during registration.
The system is case-sensitive and also considers whitespaces.

Blocked user - Password cannot be recovered

If the user is blocked (5 wrong attempts to log in) and you do not remember the answers to the security questions, a telephone service is available to reset the password:

 • Available in Italian and English only.
 • Monday to Friday, 8:00 CET to 18:00 CET, subject to closure, holidays or maintenance.
 • The number to call is +39 800910920.

If you are unable to use the telephone service, send an email to Admin_TI@fcagroup.com specifying the blocked user details and stating that you cannot retrieve your password.

I have not received the registration confirmation email

As stipulated in the regulations R715/2007, R692/2008 and subsequent amendments, the portal is reserved for those working in the automotive sector.
Before allowing registration on the portal, the data provided during registration is checked to make sure that it is valid. Therefore, the confirmation email may not be sent immediately.
If you do not receive an email within a week from the registration date, report the situation to Admin_TI@fcagroup.com, indicating the email address used during registration.
You will be contacted for further updates.


No puedo iniciar sesión

Si tienes problemas para iniciar sesión, envía un mensaje a Admin_TI@fcagroup.com adjuntando la captura de pantalla del error.

No recuerdo mi nombre de usuario

Si has olvidado tu nombre de usuario, envía un mensaje a Admin_TI@fcagroup.com indicando la dirección de correo electrónico que has utilizado para registrarte.
Si la dirección de correo electrónico que has indicado está registrada en nuestros sistemas, te enviaremos un mensaje de correo electrónico con el nombre de usuario asociado.
Si tampoco recuerdas la contraseña asociada, podrás utilizar el nombre de usuario que has recibido y la función “¿Has olvidado tu contraseña?” para cambiar la contraseña.

No he recibido el correo electrónico de confirmación de registro

Como previsto por los reglamentos R715/2007, R692/2008 y todas sus enmiendas, la página web está reservada a los operadores del sector automotor.
Los datos enviados durante el registro son controlados antes de autorizar el registro en la página web. Por ello es posible que el mensaje de correo electrónico de confirmación del registro no se envíe inmediatamente.
Si no recibes ningún mensaje de correo electrónico en el plazo de una semana desde el registro, háznoslo saber enviando un mensaje a Admin_TI@fcagroup.com e indicando la dirección de correo electrónico que has utilizado para registrarte.
Serás contactado para informarte.


Je ne parviens pas à effectuer le login

En cas de problèmes de login, signalez-le à l'adresse Admin_TI@fcagroup.com, en joint une capture d'écran de l'erreur présente.

J'ai oublié mon nom utilisateur

Si vous avez oublié votre nom utilisateur, envoyez un courriel à l'adresse Admin_TI@fcagroup.com, en indiquant l'adresse courriel utilisée au moment de l'inscription.
Un courriel contenant le nom utilisateur associé sera envoyé à l'adresse indiquée, si elle est présente dans nos systèmes.
Si vous ne vous rappelez pas non plus du mot de passe associé, en utilisant le nom utilisateur reçu et la fonction « Mot de passe oublié ? », il vous sera possible de reconfigurer le mot de passe.

Je n'ai pas reçu le courriel de confirmation d'inscription

Comme prévu par les règlements R715/2007, R692/2008 et modifications suivantes, le portail est réservé aux opérateurs du secteur automobile.
Les données fournies lors de l'inscription sont contrôlées pour vérifier leur cohérence avant de permettre l'inscription sur le portail : il est donc possible que le courriel de confirmation d'inscription ne soit pas envoyé immédiatement.
Si vous ne recevez aucun courriel dans la semaine qui suit l'inscription, signalez la situation à l'adresse Admin_TI@fcagroup.com, en indiquant l'adresse courriel utilisée au moment de l'inscription.
Vous serez recontactés pour de plus amples informations.


Non riesco ad effettuare il login

Se si riscontrano problemi di login, segnalare la problematica all’indirizzo Admin_TI@fcagroup.com, allegando uno screenshot dell’errore presente.

Non ricordo il mio username

Per non ricordate il vostro username, inviate una mail all’indirizzo Admin_TI@fcagroup.com, indicando mail, nome e cognome utilizzati in fase di registrazione: se presenti nei nostri sistemi, sarà inviata una mail contenente lo username associato.
Nel caso non si ricordi nemmeno la password associata, utilizzando lo username ricevuto e la funzionalità “Hai dimenticato la password?”, sarà possibile resettare la password utilizzando le risposte alle domande di sicurezza inserite in fase di registrazione.
Il sistema distingue tra maiuscole e minuscole e considera anche gli spazi battuti.

Utenza bloccata – Password non recuperabile

Se l’utenza è bloccata (5 tentativi errati di effettuare il login) e non ricordate le risposte alle domande di sicurezza, per il reset password, è attivo un servizio telefonico:

 • Solo in lingua italiana e inglese.
 • Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 CET alle 18:00 CET, salvo chiusure, festività o manutenzione.
 • Il numero da chiamare è +39 800910920

Nell’impossibilità di utilizzare il servizio telefonico, inviate una mail all’indirizzo Admin_TI@fcagroup.com specificando il blocco dell’utenza e l’impossibilità di recuperare la password.

Non ho ricevuto la mail di conferma registrazione

Come previsto dai regolamenti R715/2007, R692/2008 e successivi emendamenti, il portale è riservato ad operatori del settore automotive.
I dati forniti in fase di registrazione sono controllati per appurarne la consistenza, prima di consentire la registrazione sul portale: è quindi possibile che la mail di conferma registrazione non sia inviata immediatamente.
Qualora non riceviate alcuna mail entro una settimana dalla registrazione, segnalate la situazione all’indirizzo Admin_TI@fcagroup.com, indicando la mail utilizzata in fase di registrazione.
Sarete ricontattati per ulteriori aggiornamenti.


Nem tudok belépni

Ha belépési problémák merülnek fel, jelezze a hibát az Admin_TI@fcagroup.com címen, és mellékeljen egy képernyőmentést a megjelent hibáról.

Nem emlékszem a felhasználónevemre

Ha nem emlékszik a felhasználónévre, küldjön egy e-mailt az Admin_TI@fcagroup.com címre, jelezve a regisztrációs fázisban használt e-mailt.
A jelzett címen, ha az megtalálható a rendszerben, kap egy e-mailt a hozzá társított felhasználónévvel.
Amennyiben a hozzá csatolt jelszóra sem emlékszik, a kapott felhasználónév segítségével az “Elfelejtett jelszó?” funkció segítségével tudja alaphelyzetbe állítani a jelszót.

Nem kaptam meg a regisztrációt megerősítő emailt

Az R715/2007, R692/2008 szabályozásnak és a későbbi kiegészítéseknek megfelelően a portál az automotive ágazat munkatársai számára van fenntartva.
A regisztrációs fázisban megadott adatokat ellenőrzik, hogy a portálon történő regisztráció előtt tisztázható legyen a valódiságuk: ezért előfordulhat, hogy a regisztrációt megerősítő e-mail elküldése nem azonnal történik.
Amennyiben semmilyen emailt sem kap a regisztrációt követő egy héten belül, jelezze a helyzetet az Admin_TI@fcagroup.com címen, jelezve a regisztrációs fázisban használt emailt.
Felveszik Önnel a kapcsolatot a továbbiak tisztázása érdekében.


Ik kan niet inloggen

In geval van inlogproblemen, moet dit gemeld worden aan het adres Admin_TI@fcagroup.com en moet een screenshot van de aanwezige fout worden bijgevoegd.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Stuur, in geval van een vergeten gebruikersnaam, een e-mail aan het adres Admin_TI@fcagroup.com onder vermelding van het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt.
Indien aanwezig in onze systemen, zal aan het vermelde adres een e-mail worden verzonden met de aan het adres gekoppelde gebruikersnaam.
Indien ook het gekoppelde wachtwoord vergeten is, kan het wachtwoord worden gereset door middel van de ontvangen gebruikersnaam en de functie “Wachtwoord vergeten?”.

Ik heb geen e-mail ontvangen met de bevestiging van de registratie

In overeenstemming met de verordeningen R715/2007, R692/2008 en latere wijzigingen, is de toegang tot het portaal voorbehouden aan de ondernemers van de automobielsector.
Alvorens de registratie op het portaal toe te staan, wordt de compatibiliteit van de tijdens de registratie verstrekte gegevens gecontroleerd: om deze reden is het mogelijk dat de e-mail met de bevestiging van de registratie niet onmiddellijk verzonden wordt.
Mocht u binnen één week na de registratie nog geen e-mail ontvangen hebben, moet de situatie gemeld worden aan het adres Admin_TI@fcagroup.com, onder vermelding van het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt.
​Vervolgens wordt contact met u opgenomen voor verdere updates.


Nie mogę się zalogować

W razie napotkania na problemy w trakcie logowania się należy zgłosić taki problem na adres Admin_TI@fcagroup.com, dołączając do wiadomości zrzut ekranu błędu, który się pojawia.

Nie pamiętam mojej nazwy użytkownika

Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, wyślij wiadomość e-mail na adres Admin_TI@fcagroup.com, podając e-mail użyty w trakcie rejestracji.
Na podany adres, jeśli widnieje on w naszych systemach, zostanie wysłany e-mail zawierający przydzieloną nazwę użytkownika.
Jeśli nie pamiętasz nawet przydzielonego hasła, dzięki użyciu otrzymanej nazwy użytkownika oraz funkcji „Nie pamiętasz hasła?” możliwe będzie zresetowanie hasła.

Nie otrzymałem e-maila z potwierdzeniem rejestracji

Jak przewidują regulaminy R715/2007, R692/2008 i ich późniejsze aktualizacje, portal jest przeznaczony dla operatorów z branży motoryzacyjnej.
Dane udzielone podczas rejestracji są sprawdzane, aby skontrolować ich zgodność przed umożliwieniem rejestracji na portalu: możliwe jest więc, że mail z potwierdzeniem rejestracji nie zostanie wysłany od razu.
Jeżeli nie zostanie otrzymany żaden e-mail w ciągu jednego tygodnia od dokonania rejestracji, należy to zgłosić na adres Admin_TI@fcagroup.com, podając e-mail użyty w trakcie rejestracji.
Zostaną udzielone dalsze wskazówki.


Não consigo iniciar sessão

Em caso de problemas ao iniciar sessão, comunique o ocorrido através do endereço Admin_TI@fcagroup.com, anexando uma captura de ecrã do erro.

Não me lembro do meu nome de utilizador

Caso não se recorde do seu nome de utilizador, envie um e-mail para o endereço Admin_TI@fcagroup.com, indicando o e-mail utilizado na fase de registo.
Será enviado para o endereço indicado, se presente nos nossos sistemas, um e-mail que contém o nome de utilizador associado.
Caso não se recorde também da palavra-passe associada, utilizando o nome de utilizador recebido e a funcionalidade “Esqueceu-se da sua palavra-passe?”, será possível redefinir a sua palavra-passe.

Não recebi o e-mail de confirmação do registo

Conforme previsto pelos regulamentos R715/2007, R692/2008 e posteriores modificações, o portal está reservado a profissionais do sector automóvel.
Os dados fornecidos na fase de registo são verificados para determinar a sua consistência antes de permitir o registo no portal, portanto, é possível que o e-mail de confirmação do registo não seja enviado imediatamente.
Caso não receba nenhum email no prazo de uma semana após o registo, comunique o sucedido através do endereço Admin_TI@fcagroup.com, indicando o e-mail utilizado na fase do registo.
​Contactá-lo-emos posteriormente para atualizar a situação.


Мне не удается войти на сайт

Если у Вас возникают проблемы при входе на сайт, пошлите сообщение о данной проблеме на адрес: Admin_TI@fcagroup.com, приложив к нему скриншот ошибки.

Я не помню свое имя пользователя

Если Вы не помните свое имя пользователя, пошлите письмо на адрес: Admin_TI@fcagroup.com, указав адрес электронной почты, использованный при регистрации.
Если указанный адрес присутствует в наших системах, Вам будет отправлено письмо с Вашим именем пользователя.
Если Вы не помните даже соответствующий пароль, то, используя полученное имя пользователя и функцию «Забыли пароль?», Вы сможете сбросить пароль.

Я не получил письмо с подтверждением регистрации

В соответствии с положениями норм R715/2007, R692/2008 и последующих дополнений портал предназначен для операторов автомобильной отрасли.
Данные, предоставляемые при регистрации на портале, предварительно проверяются для определения их достоверности, в связи с чем письмо с подтверждением регистрации может быть отправлено не сразу.
Если Вы не получите письмо в течение недели с момента регистрации, сообщите об этом на адрес: Admin_TI@fcagroup.com, указав адрес электронной почты, использованный при регистрации.
С Вами свяжутся для дополнительной информации.


Jag kan inte logga in

Om du har inloggningsproblem, signalera problemet till adressen Admin_TI@fcagroup.com, och bifoga skärmdumpen av det gällande felet.

Jag har glömt mitt användarnamn

Om du har glömt ditt användarnamn, skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen Admin_TI@fcagroup.com, och indikera e-postadressen du använde under registreringsfasen.
Ett e-postmeddelande med tillhörande användarnamn kommer att skickas till den angivna e-postadressen, förutsatt att den finns i våra system.
Om du inte ens kommer ihåg tillhörande lösenord, använd användarnamnet du fick och funktionen "Har du glömt lösenordet?", för att återställa lösenordet.

Jag har inte fått något e-postmeddelande om bekräftad registrering

Enligt bestämmelserna R715/2007, R692/2008 med efterföljande ändringar, är portalen reserverad för operatörer i bilbranschen.
Uppgifterna du uppgav under registreringsfasen kontrolleras för att kontrollera konsekvensen innan du kan registrera dig på portalen. Därför är det möjligt att e-postmeddelandet med bekräftelsen av registreringen inte skickas ut omedelbart.
Om du inte får något e-postmeddelande inom en vecka efter registreringen, signalera detta till e-postadressen Admin_TI@fcagroup.com, och ange e-postadressen du uppgav under registreringsfasen.
Du kommer att kontaktas igen för ytterligare uppdateringar.


Login işlemini gerçekleştiremiyorum

Login problemleri ile karşılaşırsanız, problemi, mevcut hata mesajının ekran görüntüsünü de ekleyerek Admin_TI@fcagroup.com adresine bildiriniz.

Kullanıcı adımı hatırlamıyorum

Kullanıcı adınızı hatırlamıyorsanız, kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinizi de belirterek Admin_TI@fcagroup.com adresine bir mail gönderiniz.
Belirtilen adrese, eğer sistemlerimizde mevcut ise, eşleştirilen kullanıcı adını içeren bir mail gönderilecektir.
Eşleştirilen passwordun de hatırlanmaması durumunda, gönderilen kullanıcı adı ve "Şifreni mi unuttun?" fonksiyonu ile passwordunuzu yenilemek mümkün olacaktır.

Kayıt onay mailini almadım

R715/2007, R692/2008 yönetmelikleri ve sonraki değişikliklerinin öngördüğü gibi  portal, otomotiv sektörü çalışanlarına özeldir.
Portal’a kayıt onaylanmadan önce kayıt aşamasında verilen bilgiler doğruluk tespiti açısından kontrol edilir: bu nedenle kayıt onay mailinin hemen gelmemesi mümkündür.
Kayıttan itibaren bir hafta içinde herhangi bir mail almazsanız, kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinizi de belirterek Admin_TI@fcagroup.com adresine durumu belirten bir mail gönderiniz.
​Daha detaylı güncellemeler için sizle temas kurulacaktır.